Loopbaanscan / competentiemanagement
Bij loopbaancoaching en advisering wordt vaak begonnen met een zelfanalyse. Te vaak hebben bijvoorbeeld werkgevers te weinig oog voor iemands persoonlijkheid en drijfveren en zijn ze te veel gericht op harde kenmerken als genoten opleiding en laatste baan. Terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn. Voordat iemand ergens gaat werken, een studie gaat doen, een training of cursus gaat volgen moet er eigenlijk gekeken worden naar wat iemand beweegt, wat iemands persoonlijkheid is, wat het beste bij hem of haar past.

Uit onderzoek blijkt dat je qua persoonlijkheid niet erg zult veranderen. Iemand die vroeger introvert was, zal dat vandaag de dag nog steeds zijn. Bij een sterkte-zwakteanalyse wordt dan gezegd dat deze persoon een paar cursussen moet volgen om bijvoorbeeld te leren presenteren (vaardigheid). Vijf jaar later zal de conclusie echter weer zijn dat deze persoon introvert is. Ondanks het feit dat hij of zij wel een presentatie kan geven, het gaat gewoon niet van harte. Het is dan ook prettiger voor de betrokkene en een stuk efficiënter om vooral te kijken naar je kwaliteiten, op basis van je persoonlijkheid, dan je blind te staren op mogelijke valkuilen. 

Competentiemanagement is met andere woorden werken aan je loopbaan door te kijken naar wat je wilt, wat je beweegt, wat bij je past. De V-Power Loopbaanscan is daarvoor een professionele en bewezen tool. 

Specifieke (aanvullende) test beschikbaar voor:

  • management: managementstijl en kwaliteitenbepaling op de Big Five factoren (emotionele onbekommerdheid, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid)
  • marketing & sales: bepalen van potentieel om een succesvolle marketing & sales professional te zijn en meet zeven schalen plus een speciale profielscore. De zeven schalen zijn prudentie, probleem oplossend vermogen, netwerkend ondernemen, ambitie en prestatiegerichtheid, autonoom en eigenzinnig, zelfkennis en zelfverzekerd en assertief. Een profielscore wordt gegeven op een schaal voor ‘ondernemende sales professional’.