Talenten Motivatie Analyse

 

 

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. De TMA Methode maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten, competenties en ontwikkelmogelijkheden te maken.

De TMA Methode kan voor bedrijven o.a. worden toegepast bij talent- en competentiemanagement, werving & selectie, HR-gesprekscyclus, teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, change management, re-integratie, mobiliteit, outplacement en loopbaanontwikkeling. Voor particulieren geeft het een mogelijke richting in een loopbaan weer, helpt het bij het kiezen van een passend beroep of de juiste branche en geeft het vooral inzicht in wat echt past om zo gemotiveerd en vol positieve energie te kunnen werken.

 

De diverse analyses geven inzicht in de drijfveren, talenten, motivatie, kwaliteiten en valkuilen, de leerstijl, de cognitieve capaciteiten en de mate waarin de voor een functie benodigde competenties aanwezig of ontwikkelbaar zijn.

 

Waaruit bestaat een TMA rapport 

 

In één oogopslag (via de TMA-Radar) wordt de uitslag van de meting van jouw 22 drijfveren en bijbehorende talenten gerapporteerd. Het bijbehorend uitgebreide rapport rapporteert haarscherp en uitgebreid over zes deelgebieden:

• Emotionele balans: eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte, stressbestendigheid.

• Motieven: ambitie & uitdaging, aanzienbehoefte, afwisseling.

• Sociale talenten: conformeren, extraversie, hulpverlenen, sociale empathie, sociabiliteit & contact. 

• Beïnvloedende talenten: dominantie, energie & actie, confrontatie, volharding.

• Leidinggevende talenten: besluitvaardigheid, onafhankelijk denken & handelen, verantwoording & leiderschap.

• Organisatorische talenten: doelgerichtheid, orde & structuur, pragmatisme.

 

Naast de uitgebreide bespreking van bovenstaande persoonlijkheidsgebieden bevat het TMA Rapport:

• Een beschrijving van je totale persoonlijkheid
• Een overzicht van je kwaliteiten en valkuilen

• Suggesties voor effectief communicatiegedrag en voor te vermijden communicatiegedrag

• Omschrijving van je ideale werkomgeving

• Indicatie van de managementvoorkeuren

• Suggesties voor verdere ontwikkeling en de leerstijl die jou het beste past.

 

Tenslotte geeft het TMA Rapport een overzicht van het competentiepotentieel: welke competenties zijn bij jou in aanleg aanwezig en zijn deze moeilijk, redelijk of makkelijk te ontwikkelen.

 

Meer uitleg en voorbeelden kun je vinden via: https://www.tma.nl/nl/instruments/talentenanalyse/

 

BONUS: Desgewenst kan de rapportage worden aangevuld met een ‘Beroepssectoren- en Activiteiteninteresse Analyse’. Deze extra analyse inclusief rapportage kost je niets extra!  

 

 

Eigenaar V-Power at Work, Yvonne Raaijmakers, is gecertificeerd voor het toepassen van de TMA Methode.