RET Therapie


RET staat voor rationeel-emotieve therapie, internationaal bekend als REBT (Rational-Emotive Behavior Therapy). RET is een specifieke vorm van cognitieve gedragstherapie.

 

 

De theorie

Volgens RET hebben gedachten een grote invloed op onze emoties en gedragingen. RET leert ons om belemmerende (irrationele) gedachten op te sporen, om ze uit te dagen en om ze te vervangen door productievere gedachten. Op die manier kunnen we emotioneel beter reageren en op een gezonde manier onze doelen nastreven.

Volgens RET komen we vooral emotioneel in de problemen wanneer we iets niet langer accepteren: van onszelf, van anderen of van de omstandigheden. Door dat verzet verkrampen we en blokkeren we onbedoeld. Een belangrijke focus in RET ligt dan ook bij deze niet-accepterende gedachten en hoe je die verlaten kunt.


De methode

Door middel van concrete stappen (o.a. het ABC van RET) kunnen we leren om onze niet-accepterende gedachten te identificeren, om ze  kritisch tegen het licht te houden en om een productievere houding te ontwikkelen. Ook ten opzichte van onszelf kunnen we een andere houding ontwikkelen; we kunnen leren om milder naar onze (vermeende) tekortkomingen te kijken. Zo‛n mildere blik ten opzichte van onszelf – en anderen – levert meer veerkracht en flexibiliteit op. In termen van de RET werken we dan, wat betreft die mildere blik, aan Onvoorwaardelijke Zelfacceptatie.

 

De methode is directief, uitdagend en soms confronterend, waarbij vooral gefocust wordt op hoe we in het “hier en nu” omgaan met moeilijkheden. Daarnaast is de methode breed inzetbaar, bijvoorbeeld bij het aanpakken van faalangst, overspannenheid en stress, uitstelgedrag, overmatig perfectionisme, piekeren, onzekerheid, somberheid, schaamte of schuldgevoelens en woede.

 

Eigenaar van V-Power at Work, Yvonne Raaijmakers, is gecertificeerd RET therapeut.